Tarzan White

Real name: Arthur Pershing White

From Atmore, AL

 

Tarzan White

Tarzan White

 

Tarzan White

Tarzan White

 

Tarzan White

Tarzan White

 

Tarzan White

Tarzan White

 

Tarzan White

Tarzan White

 

Tarzan White

Tarzan White

 

Tarzan White

Tarzan White

 

Tarzan White

Tarzan White

 

Tarzan White with Rocky Mountain Heavyweight title

Tarzan White with Rocky Mountain Heavyweight title

 

Tarzan White with Rocky Mountain Heavyweight title

Tarzan White with Rocky Mountain Heavyweight title