Gordon Nelson

Real name: Gordon George Nelson

From Winnipeg, Manitoba

 

Gordon Nelson

Gordon Nelson

 

Gordon Nelson

Gordon Nelson

 

Gordon Nelson

Gordon Nelson

 

Gordon Nelson

Gordon Nelson

 

Gordon Nelson

Gordon Nelson