Ali Pasha

Real name: Alexander Vieira Fontes

From Istabul, Turkey

 

Ali Pasha

Ali Pasha

 

Ali Pasha

Ali Pasha

 

Ali Pasha

Ali Pasha

 

Ali Pasha

 

Ali Pasha

Ali Pasha

 

Ali Pasha

Ali Pasha

 

Ali Pasha