Ali Pasha

Real name: Alexander Vieira Fontes

From Istabul, Turkey

 

Ali Pasha

Ali Pasha

 

Ali Pasha

Ali Pasha

 

Ali Pasha

Ali Pasha

 

Ali Pasha

 

Ali Pasha

Ali Pasha

 

Ali Pasha

Ali Pasha

 

Ali Pasha

 

May 20, 1961

May 20, 1961