Afa Anoa’i

Real name: Afa Amituanai Anoa’i

From The Isle of Samoa

Titles held in the Gulf Coast:

Gulf Coast Tag Team Championship – (2 times w/Sika Anoa’i as The Islanders – 1977)

 

Afa Anoa’i was the older brother of Sika Anoa’i

 

Afa Anoa’i

Afa Anoa’i

 

Afa Anoa'i

Afa Anoa’i

 

Afa Anoa’i

Afa Anoa’i

 

Afa Anoa’i

Afa Anoa’i